CALL FOR FASHION DESIGNERS!

հայերենի տեքստը ստորև

CALL FOR FASHION DESIGNERS!

Do you get inspired by contemporary art? Do you love collaborating with other creatives? Have you mastered the skills of deconstruction and re-modeling? HAYP Pop Up gallery is looking for you! Our upcoming project will explore and reinterpret post soviet street style and iconic clothing items during a 2-week workshop in April and a fashion performance in May.

If you want to be a part of this exciting art & fashion collaboration send us your creative portfolio at info.hayp@gmail.com.

Application Must Include:

 • photos of your work
 • sketches
 • concepts

Workshop Requirements:

 • Interest in fashion a must
 • Experience with basic sewing/fashion/design skills necessary
 • Interest in re-modeling/reappropriation a plus
 • Familiarity with working with leather a plus
 • A good eye for color, texture, shape
 • Familiarity with Armenian 90s culture
 • Ability to fully commit to 3 hours/day for 10 day total workshop

Deadline for submission: April 13, 2018

Workshop dates: April 16-26

Workshop leader: Anais Paws

 


ԿՈՉ ԴԻԶԱՅՆԵՐՆԵՐԻՆ

Ոգեշնչում ՞եք ժամանակակից արվեստի գործերով: Սիրում ՞եք համագործակցել այլ ստեղծագործողների հետ: Տիրապետում ՞եք դեկոնստրուկցիա եւ վերարտադրման հմտություններին: ՀԱՅՓ Փոպ-Ապ պատկերասրահը փնտրում է ձ՝եզ: Մեր եկող ծրագրը կվերլուծենք եւ կվերանայենք հետխորհրդային ստրիտ ստայլը 2 շաբաթանոց սեմինարի ընթացքում ապրելին եւ ներկայացման ժամանակ մայիսին:

Եթե ցանկանում եք լինել այս արվեստի եւ մոդաի համագործակցության մի մասը, ուղարկեք ձեր ստեղծագործական պորտֆոկիոն. info.hayp@gmail.com։  

Դիմումը պետք է ներառի.

 • ձեր աշխատանքների լուսանկարները
 • էսքիզները
 • կոնսեպտները

Պահանջները մասնակցելու համար.

 • Հետաքրքրություն մոդաի մեջ պարտադիր է
 • Անհրաժեշտ է հիմնական կարի վերանորոգման / նորաձեւության հմտություններ
 • Հետաքրքրություն վերարտադրման / վերաբաշխման մեջ առավելք է
 • Կաշիի հետ աշխատելու փորձը առավելք է
 • Ունակություն գույ ների, տեկստուռաների, կերպարանքների օգտագործելու հանդեպ
 • Ծանոթություն 90-ականների մշակույթի հետ
 • Հնարավորություն 2 շաբաթվա ընթացքում ամբողջությամբ ներկա լինել 4 վորքշոփներին

Ներկայացման վերջնաժամկետը `ապրիլի 13-ը։

Վորքշոփը տվելու է`ապրիլի 16-ից 26-ը։

Վորքշոփը առաջնորդը`Անաիս Փոս։

Call to artists: In Motion 2015

GeneralIn Motion

HAYP pop-up gallery is seeking artists to be a part of a traveling installation on October 29, 2015. The site of installation will be the interior of a South Caucasus Railway passenger car. The train will depart from Yerevan Station at 8am and arrive in Gyumri at noon. We seek artists of both visual and performing arts. The artist(s) must assist with the installation and disassembling of the work(s). The length of the installation will be announced in the near future but could range from seven to ten days.train cart

We will allow visual artists to propose a variety of mediums for this project; performers may also explain their concepts. Both must keep in mind the physical and timely constraints of the train.

The theme

“In Motion” plays with the transitional state of our context: the train. A train is always between places, and the installation itself should reflect th12088548_10104357110372689_1930018338040515723_ne transient state of time and place. We encourage artists to propose installations that are interactive, and show the passage of time through people’s engagement with the art. Maybe they can leave something behind or take something with them…? We are open to your ideas!

Submissions

Photos

photo 2 (2) photo 1 (3) photo 1 (2) photo 4 (1) photo 5 photo 2 (1) photo 3 (3) photo 5 (2) photo 4 (2)  photo 3 (4) photo 5 (3)

Follow us / Հետեւեք մեզ!

Facebook Twitter Instagram Youtube

24 Hour Theatre: Call for Participation!

Hey YOU, theatre lovers!!!

We invite writers, directors, and actors on a journey that will take you to the deepest parts of your creativity and imagination. For the first time in Armenia we present…

24-Hour Theatre!

…a spontaneous form of theatre where writers, directors and actors have 24 hours to create and execute a short, 15-20 minute, one act play. Download the application bellow for more details!

Application Deadline: April 8, 2015

Performance: April 26, 8pm location to be announced

Send Applications to: 24hourtheatre.evn@gmail.com

Application Download (English): 24-Hour Theatre – Call for Participation


Թատրոն 24 ժամում

Մասնակցելու հրավեր

Մենք հրավիրում ենք գրողների, ռեժիսորների և դերասանների մի ուղևորության, որը ձեզ կտանի ձեր ստեղծագործական մտքի և երևակայության խորքերը: Առաջին անգամ Հայաստանում մենք ներկայացնում ենք Թատրոն 24 ժամում գաղափարը: Թատրոն 24 ժամում-ը դա ինքնաբուխ թատրոնի տեսակ է, որտեղ գրողներին, ռեժիսորներին և դերասաններին տրվում է 24 ժամ, որի ընթացքում նրանք պետք է ստեղծեն և հանդիսատեսին ներկայացնեն մեկ ակտից բաղկացած, կարճ, 15-20 րոպե տևողությամբ ներկայացում:

 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է ապրիլի 8, 2015

Ներկայացումը տեղի կունենա ապրիլի 26, 2015 ժամը 20:00-ին

Ուղարկեք ձեր դիմումները Սոնյա Արմաղանյանին, , 24hourtheatre.evn@gmail.com

Բեռնել դիմումի մանրամասները (հայերեն)  Թատրոն 24 ժամում

 

HAYP 2.0: Call To Artists!

ANKAPital_call_to_artistsներքո տրված է Հայերեն լեզվով

CALL TO ARTISTS!

HAYP Pop Up Gallery presents,

“ANKAPital” a Collective Exhibit

April 2015, Yerevan AM

Application deadline: March 30, 2015

Send to: info.hayp@gmail.com

Here it is guys, our “Call to artists” for HAYP Pop Up Gallery’s next exhibition, “ANKAPital” on view in Yerevan in April, 2015. Specific dates and location still to-be-determined, so stay tuned!

 Below you’ll find the exhibition concept in both English and Armenian for your convenience, but here’s a quick summary of the exhibition theme.

ANKAPital in a nutshell:

For HAYP Pop Up Gallery’s second project, we will be featuring a collective exhibition in mixed media with an urban feel and a focus on graphic arts: Street Art, Illustration, Video/Projection, installation and Painting will be the principal media. ANKAPital asks artists to pay attention to the “awkwardness” of their surroundings. What about your contemporary culture seems ironic, contradictory, or even out of place to you? All of the exhibiting artists share a highly contemporary, young, and bold voice. The selected works will be statement pieces: political, provocative, erotic, and/or simply funny- this is not a passive exhibit. This is a declaration of vitality that embraces the adventurous. The works are here, now, and they call for your attention! The urban style of the exhibit, in both the selection and the display of the works, intends to highlight the dynamic, creative, and innovative buzz that is typical of large metropolis and that is the backdrop for united disunity!

 


 Կոչ արվեստագետներին՝

«ANKAPital» համատեղ ցուցահանդես

Անցկացման ժամանակահատվածը` 2015 թ. ապրիլ

Վայրը` կհայտարարենքԱրվեստագետի դիմում՝ մինչև մարտի 30,2015

Ուղարկե՛ք բոլոր դիմումները info.hayp@gmail.com

 

Ձեզ համար: մեր “Կոչ արվեստագետներին՝” ՀԱԻՓ-ի հաջորդ ցուցահանդեսի անվանումն է “ԱՆԿԱՊիտալ”, կ՛ներկայացվի 2015 Ապրիլին. Վայրը` և օրը կհայտարարենք, խնդրում ենք հետևել.

Ձեր հարմարության համար, ներքո տրված է տեղեկություն ցուցահանդեսի մասին Անգլերեն և Հայերեն լեզուներով: Տրված է նաեվ ցուցահանդեսի համառոտ թեմատիկան:

 

ANKAPital համառոտ թեմատիկան

«HAYP» ժամանակակից արվեստի շրջիկ պատկերասրահի երկրորդ նախագծի շրջանակում մենք պատրաստվում ենք ներկայացնել տարբեր մեդիաների կիրառմամբ համատեղ ցուցահանդես` ուրբանիստական ոճով ու գրաֆիկական արվեստի շեշտադրումով: Ներկայացված հիմնական մեդիաներից կլինեն սթրիթ արթը (փողոցային արվեստ), պատկերազարդումը, վիդեո-ցուցադրությունը և նկարչությունը: Կազմակերպվող այս նոր ցուցահանդեսի ընթացքում «HAYP»ը խնդրում է արվեստագետներին ուշադրություն դարձնել իրենց շրջակա միջավայրի «անշուքությանը»: Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե ժամանակակից մշակույթը ձեզ հեգնական, հակասական և անգամ անհարկի թվա:

Ցուցահանդեսին մասնակցող բոլոր արվեստագետները շատ ժամանակակից, երիտասարդ ու համարձակ ձեռագիր ունեն: Ընտրված աշխատանքները յուրատեսակ հայտարարություններ են լինելու` քաղաքական, սադրիչ, էրոտիկ և/կամ պարզապէս ծիծաղաշարժ. սա պասիվ ցուցահանդես չէ: Սա կենսունակության կոչ է, որը գրավում է արկածախնդիրներին: Աշխատանքները հիմա այստեղ են ու Ձեր ուշադրությունն են հայցում:

Ներկայացվող աշխատանքների ընտրության և ցուցադրության հարցում ուղենիշ հանդիսացած ուրբանիստական ոճը նպատակ ունի ընդգծելու մեծ քաղաքներին բնորոշ դինամիկ, ստեղծագործական ու նորարարական իրարանցումը` միասնական պառակտման այս ֆոնին:


DOWNLOADS:

English:  ANKAPital_Call_to_artists_eng

Հայերեն: ANKAPital_կոչ_արվեստագետներին_հայերեն

 


 

New Year- New Projects

by Anna K. Gargarian


Happy New Year everyone! I know January is already over, but better late than never. After a dynamic winter season for the start of HAYP Pop Up Gallery – the launching of our crowdfunding campaign, our first exhibit “Frame of Mind: Context and Perspective”, and a well-attended Event Week- the HAYP team took a little break to fuel up.

anna_cha

Charlotte and I celebrating NYE in style with champagne and fois gras (yummm) in Paris.

A little update about the team

A lot of you have had the pleasure of meeting Charlotte in Yerevan: her high energy, pep, charm, and French accent are hard to miss. For our more distant followers, you’ve probably read her “Behind the Scenes” articles, or seen her in our crowdfunding video. Unfortunately, Charlotte won’t be with us in Yerevan until this summer (she’ll be finishing University in Paris), but you may find her every once in a while on the Blog writing about the art scene in Paris and whatnot. We look forward to having her back with the team (and a fancy degree) this summer for our HAYP Summer Festival.

Oscar, who was the mastermind behind our crowdfunding campaign, is currently working in Kapan, just outside of Yerevan. He’ll continue to promote us through our Social Media, and maybe we’ll even “Pop up” in his hood (watch out Kapan!).  😉

Sunny Oscar in the Yerevan sun. Photo credits: AVC.

Sunny Oscar in the Yerevan sun. Photo credits: AVC.

Lilit Markosian, one of the artists in our last exhibit “Frame of Mind: Context & Perspective”, has been a huge help with designing our Social Media graphics. You’ll be seeing more of her as a co-organizer for this next exhibit.

photo 12

Lilit helping me recruit artists! At local painter’s studio, Vahe Hakobyan.

If anyone’s interested in helping out, please don’t hesitate to contact us! We need all the help we can get, especially as the exhibition date approaches. Let us know where your interests lie, we need help with exhibition installation and set-up, and coordinating Event Week (concerts, talks, film screenings etc.), even volunteering as a bar tender for opening/closing nights! Keep us posted: info.hayp@gmail.com

HAYP 2.0 Coming soon this April

We’re now working in full “action-mode” to plan our next project, let’s call it HAYP 2.0 for now. We’ll be popping up next in April in Yerevan (exact location to-be-determined), and we’ll follow the same format as our first project: 10 days of exhibition and an Event Week. The theme and artists will be different, and we’ll be posting the exhibition concept and “Call To Artists” within a week, so make sure to check out the HAYP on our Blog and Social Media for updates.

That’s it for now, thanks for reading and keep following us for news and info on our upcoming projects.

hayp2_banner

The HAYP Experiment

by Anna K. Gargarian


 

When sharing my excitement about HAYP with friends and acquaintances in Yerevan, the first reaction I get is a perplexed look followed by,

“A pop-up gallery?” To which I reply,

“Yeah, are you familiar with Pop ups?”

“Um… yes, I had them when I was a kid,” their eyebrows twisting as they try to imagine a gallery filled with spreads of books revealing standing paper cutouts of all sorts and sizes. Not a bad idea, but wrong type of Pop Up.

10612595_472833689524854_6523220999141336082_n

Photo credits: Scott Willis, film maker at Popup Week, Amsterdam.

A Pop Up is a temporary installation in an unexpected location. The first Pop Ups were in retail and have been around for several years in major cities like New York, San Francisco, Paris, and London where real estate is expensive. Pop Up Shops allowed new companies to have sample sales, test the market and their product, without getting involved in heavy licensing. From there came the Pop Up Gallery, which took off in not only those major cities, but also bustling art hubs like Chicago, Berlin, Cape Town, and Mumbai. Amsterdam even hosts a PopUpWeek featuring events and talks on ideas, innovation, and methods of hosting a successful Pop Up.

Today there are even companies specialized in Pop Up spaces and events like Openhouse in New York, or Storefront in San Francisco. They advertise “Pop-up ready spaces” and even provide marketing and event planning to ensure a smooth Pop Up experience. Real estate brokerage companies are starting to add Pop Ups as a type of property available for clients. All of this is evidence that Pop Ups are not only a trend, but a successful enterprise with a real market.

hc-peanut-butter-co-pop-up-gallery-nyc

Outside view of Peanut Butter & Co.’s the Nutropolitan Museum of Art popup gallery in Soho, New York. Photo credit: Theresa Raffetto.

Now, I’m not going to pretend to know about the real estate market, nor am I professing to be a Pop Up expert. But I do know as a lover of art, a city person, and a curious wanderer, it’s an exciting viewing experience- an experience that is missing in Yerevan.

What do I mean by “experience”? As design arts curator Kory Rogers from the Shelburne Museum told journalist Sally Pollak of the Burlington Free Press, (Pop-up galleries: A growing trend in Burlington’s art scene, May 2013)

“Defining features of pop-up galleries are that they come and go, and typically appear in places not usually associated with art exhibitions. They possess an element of surprise in which viewers kind of stumble upon art when and where they don’t expect it, thus altering the experience of seeing it”.

It’s all about context. Burlington City Arts curator DJ Hellerman tells Pollak that,

“Institutions have histories and brands and reputations…You don’t get that with a pop-up gallery. You’re popping up in a space that is not your own, in a space that is temporary until somebody else comes along to claim it”.

So the experience is affected by several factors, the first is the objectivity of the viewer who is confronted with art in an unexpected space. It’s like accidentally coming across great street art, as opposed to intentionally entering a museum for the purpose of viewing art. Those are two totally different mindsets, and they affect how we see art because of what we bring to the work.

The second is the objectivity of the space. In his renowned article Inside the White Cube from 1976, art critic and historian Brian Odoherty argues that the type of galleries that came about in the 20th century were as important to modern art as the works themselves. He called them “chambers”, or sterile, white, windowless rooms removed from time, that created an almost religious experience for the viewer. HAYP is no longer following the “white cube” model, nor are we viewing art in its “original habitat” like a Madonna and Child commissioned for a Renaissance church altar. We are disrupting typical viewing contexts, and constantly changing them.

Futurist Stewart Brand converted a shipping container into his personal office space, and recorded the construction process while writing his book “How Buildings Learn.”

Futurist Stewart Brand converted a shipping container into his personal office space, and recorded the construction process while writing his book “How Buildings Learn.” Photo credits: Spasticgoat.com

I think that there’s also something to be said about the under-construction environment common to the Pop Up. In “How Buildings Learn” an excellent six-part three-hour BBC series that aired in 1997, Stewart Brand states that “low road buildings keep being valuable precisely because they’re disposable”. In other words, what Brand calls “low road buildings”, or cheap spaces, are actually more empowering structures to inhabit. Brand says that their malleability inspires change, it makes you active instead of passive, which inspires freedom, creativity and experimentation. The most creative enterprises happen in these types of spaces. That’s exactly what HAYP is all about: experimentation. We hope to inspire experimental art, and also create an experimental space where ideas can be shared and new projects can be born. On a larger scale, we hope that HAYP will make the public see the potential of these spaces and how important art is to making us see and reinterpret our environment in order to envision a better future.

With this in mind, how context affects the way we view and show art, we are excited to start the HAYP experiment! In the spirit of this theme, we will open our first Pop Up in December with the exhibition, “Frame of Mind: Context and Perspective”. If you’re in Yerevan, we hope that you’ll pop by our Pop Up.

CALL TO ARTISTS!

painting_lowres

“Frame of Mind: Context and Perspective”

HAYP Premiere, Collective Exhibition and a Week of Cultural Events

December 2014, Location TBD

CALL TO ARTISTS:

HAYP is looking for contemporary artists in Yerevan for its upcoming exhibition “Frame of mind: Context and Perspective”. Artists are invited to explore how context and perspective shape the way we see. Our culture, upbringing, and personal experiences influence our world view, each one of us has a unique perspective. What is your personal frame? How can you bring us into your space? Participating artists will investigate ways of seeing through both physical space and conceptual abstraction. The aim of this exhibition is to encourage dialogue, understanding, and open-mindedness through the artists’ creative looking glass.

EVENTS:

During our ten days of exhibition, we will host events to help promote start-ups, projects, and artists. Our space is a platform for the exchange of ideas and culture. Do you have a presentation idea in mind? Let us know! See the guidelines below.

Deadlines:

Artist Application: Until December 1, 2014.

Event Application: Until December 5, 2014.

Submission Guidelines:

Art Submission:

 • Send all applications to hayp@gmail.com
 • If you are applying as an artist please address the subject of your email as: “[your name] Art Submission”
 • Send us a brief (50 words or less) description of yourself (artist bio).
 • Send us a website or facebook page with images of your work if you have one, or some images via dropbox or wetransfer.com. Please do not send image files directly to our email address, it will clog our inbox!
 • Send us a brief description of the concept for your art piece, OR, a description of a piece you already have that fits under this theme (with images, see above for image guidelines).
 • A maximum of 4 works allowed per person.

 

Event Submission:

 • Send all applications to hayp@gmail.com
 • If you are applying to submit an event please address the subject of your email as: “[your name] Event Submission”
 • Events will be hosted throughout the Pop Up Week in the evenings. We encourage any event on contemporary art and innovation in Armenia. Examples include: artist talks, film screenings, musical performances, dance, and art performance.

 

Deadlines:

Artist Application: Until December 1, 2014.

Event Application: Until December 5, 2014.

 

Application downloads in pdf format:

English

Hayeren (Armenian)