HAYP 2.0: Call To Artists!

ANKAPital_call_to_artistsներքո տրված է Հայերեն լեզվով

CALL TO ARTISTS!

HAYP Pop Up Gallery presents,

“ANKAPital” a Collective Exhibit

April 2015, Yerevan AM

Application deadline: March 30, 2015

Send to: info.hayp@gmail.com

Here it is guys, our “Call to artists” for HAYP Pop Up Gallery’s next exhibition, “ANKAPital” on view in Yerevan in April, 2015. Specific dates and location still to-be-determined, so stay tuned!

 Below you’ll find the exhibition concept in both English and Armenian for your convenience, but here’s a quick summary of the exhibition theme.

ANKAPital in a nutshell:

For HAYP Pop Up Gallery’s second project, we will be featuring a collective exhibition in mixed media with an urban feel and a focus on graphic arts: Street Art, Illustration, Video/Projection, installation and Painting will be the principal media. ANKAPital asks artists to pay attention to the “awkwardness” of their surroundings. What about your contemporary culture seems ironic, contradictory, or even out of place to you? All of the exhibiting artists share a highly contemporary, young, and bold voice. The selected works will be statement pieces: political, provocative, erotic, and/or simply funny- this is not a passive exhibit. This is a declaration of vitality that embraces the adventurous. The works are here, now, and they call for your attention! The urban style of the exhibit, in both the selection and the display of the works, intends to highlight the dynamic, creative, and innovative buzz that is typical of large metropolis and that is the backdrop for united disunity!

 


 Կոչ արվեստագետներին՝

«ANKAPital» համատեղ ցուցահանդես

Անցկացման ժամանակահատվածը` 2015 թ. ապրիլ

Վայրը` կհայտարարենքԱրվեստագետի դիմում՝ մինչև մարտի 30,2015

Ուղարկե՛ք բոլոր դիմումները info.hayp@gmail.com

 

Ձեզ համար: մեր “Կոչ արվեստագետներին՝” ՀԱԻՓ-ի հաջորդ ցուցահանդեսի անվանումն է “ԱՆԿԱՊիտալ”, կ՛ներկայացվի 2015 Ապրիլին. Վայրը` և օրը կհայտարարենք, խնդրում ենք հետևել.

Ձեր հարմարության համար, ներքո տրված է տեղեկություն ցուցահանդեսի մասին Անգլերեն և Հայերեն լեզուներով: Տրված է նաեվ ցուցահանդեսի համառոտ թեմատիկան:

 

ANKAPital համառոտ թեմատիկան

«HAYP» ժամանակակից արվեստի շրջիկ պատկերասրահի երկրորդ նախագծի շրջանակում մենք պատրաստվում ենք ներկայացնել տարբեր մեդիաների կիրառմամբ համատեղ ցուցահանդես` ուրբանիստական ոճով ու գրաֆիկական արվեստի շեշտադրումով: Ներկայացված հիմնական մեդիաներից կլինեն սթրիթ արթը (փողոցային արվեստ), պատկերազարդումը, վիդեո-ցուցադրությունը և նկարչությունը: Կազմակերպվող այս նոր ցուցահանդեսի ընթացքում «HAYP»ը խնդրում է արվեստագետներին ուշադրություն դարձնել իրենց շրջակա միջավայրի «անշուքությանը»: Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե ժամանակակից մշակույթը ձեզ հեգնական, հակասական և անգամ անհարկի թվա:

Ցուցահանդեսին մասնակցող բոլոր արվեստագետները շատ ժամանակակից, երիտասարդ ու համարձակ ձեռագիր ունեն: Ընտրված աշխատանքները յուրատեսակ հայտարարություններ են լինելու` քաղաքական, սադրիչ, էրոտիկ և/կամ պարզապէս ծիծաղաշարժ. սա պասիվ ցուցահանդես չէ: Սա կենսունակության կոչ է, որը գրավում է արկածախնդիրներին: Աշխատանքները հիմա այստեղ են ու Ձեր ուշադրությունն են հայցում:

Ներկայացվող աշխատանքների ընտրության և ցուցադրության հարցում ուղենիշ հանդիսացած ուրբանիստական ոճը նպատակ ունի ընդգծելու մեծ քաղաքներին բնորոշ դինամիկ, ստեղծագործական ու նորարարական իրարանցումը` միասնական պառակտման այս ֆոնին:


DOWNLOADS:

English:  ANKAPital_Call_to_artists_eng

Հայերեն: ANKAPital_կոչ_արվեստագետներին_հայերեն

 


 

“Frame of Mind” opening night: the photos!

DSC_0345

On Friday, December 12, HAYP’s first exhibition “Frame of Mind: Context & Perspective” opened. Throughout the night, around 200 people showed up to enjoy the art pieces and fine wine, courtesy of Golden Grape ArmAs.

DSC_0303 DSC_0302
 Our wine corner
Photo Credit: Kohar Minassian

 

Our photographer Kohar Minassian was able to snap a few pictures before the arrival of the guests at 6PM.


DSC_0297From left to right: works by Lilit Markosian, Sharis Garabedian, David Galstyan
Photo Credit: Kohar Minassian

 DSC_0299
From left to right: works by Ararat Minasyan and Lilit Umedyan, Peno Mishoyan, Aramazt Kalayjian, and Karen Mirzoyan 
Photo Credit: Kohar Minassian

 DSC_0301
Photo Credit: Kohar Minassian


DSC_0324On the left, our interactive art piece dedicated to our donors, courtesy of Cyber Development Studio, and to the right, “E215” Film short by Scott Willis. Projector sponsored to us by The ScREenery!
Photo Credit: Kohar Minassian

 

 

DSC_0347 DSC_0352 DSC_0354
Guests standing admiring the HAYP board
Photo Credit: Kohar Minassian

 

A black board served as our “Guest book” for the night, and many took on the colorful chalks to draw pictures or write messages. Fund for Armenian Relief (FAR) lent us their photo printer, and our friend Rachel took pictures of guests all night so they could pin it on our board.

 

DSC_0295 DSC_0309

DSC_0364

haypy

Our interactive “HAYP Board” throughout the night
Photo Credit: Kohar Minassian and Raffi Ouzounian

We launched our crowdfunding campaign!

by Charlotte Poulain


 

What a weekend…. Our Crowdfunding campaign went public on monday, at 3PM Yerevan-time. At midnight that day, we had already raised $955…

[Edit 26/11] AND TODAY… WE ARE 45% FUNDED.

But to reach our goal, we will need your help! So please check and share our campaign, have a look at our video, donate and choose your perk 🙂

Where? On the world’s most used (and loved) crowdfunding platform:

https://www.indiegogo.com/projects/hayp-pop-up-gallery !

screenshot 45

Our campaign page… Despite the play button in the middle of my face, we think it looks pretty good 🙂

 

This campaign will allow us to buy equipment for not only our first exhibit but also those to come, and will help us organize our Premiere Exhibition-Event that will help us attract sponsorship for sustainability. Setting up our Pop Up Gallery will require $3,500, and we have 17 days to reach our goal. Our first exhibition “Frame of mind: Context and Perspective” will pop up on the 12th of December… So the countdown begins!

banner1

Photo credit: Lilit Markosian made this banner for our facebook page. Cheers Lilit!

 ***

Behind the scenes

The 24 hours that preceded the launch were dedicated to writing and re-writing material for our Indiegogo page and our social media, including uploading pictures and videos, sorting out the Armenian bank account and… occasionally freaking out.

at work montage

We were at this table for almost 24 hours straight, we may or may not have showered in 2 days.

 

We spent the next 10 hours telling everyone we know about the launch, preparing the follow-up, and translating and uploading subtitles for our presentation video.

We are planning on going global, and we are lucky enough to have a few polyglots on our team and network, so you can now watch the video with subtitles in English, in Armenian (big thanks to Lusine Vardanyan and Mary Hakobyan), in Russian (cheers to Natasha Sekratereva), in French (thanks to yours truly), in Italian (brava Anna), Spanish (viva Oscar), and possibly even Japanese and Portuguese will be coming soon as well.

HAYP knows no language barrier, and our Pop Up will have no frontier.

4 translations russ

 Photo credit: I guess I could credit myself for those perfect screenshots, but really the video was shot and edited by the amazing Kohar Minassian, at the Tumo Center for Creative Technologies.

 ***

What’s next?

We continue rollin’ as we do: this week we are planning meetings with artists, partners and potential funders. We’ll continue working on our first exhibition, and spreading the word about HAYP in general.

***

How can you help?

… Did I tell you about the crowdfunding campaign already? You can donate here and now : https://www.indiegogo.com/projects/hayp-pop-up-gallery

You can also share the campaign or this article with your loved ones, your friends, your colleagues, your life partners.. and also with people you don’t like that much… we’re not really picky. Everyone can make a contribution, even starting with $1 !!

Thanks for reading!

Charlotte