Events “Enter Through the Smoke Shop”

social-media-announcements_20151109200335_1447099415608_block_3

Vaping at the Gallery

Wednesday, November 11, 20:00

Come explore the exotic aromas and flavors of Misty Fumes, a new electronic cigarette shop located in the heart of Yerevan.

During this special event co-hosted by Misty Fumes and HAYP Pop Up Gallery, guests will be able to taste different electronic cigarette flavors – including a special deluxe flavor normally not available as a sample. They will also be able to visit HAYP Pop Up Gallery’s exhibition “Enter Through the Smoke Shop”, a solo show of artist Samvel Saghatelian located in the backroom of Misty Fumes.

FREE EVENT.

Please note that this event is +18 only. Spots are limited; registration is required. Please sign up here: http://goo.gl/forms/93917HXDJo

 

12236471_10205138054082309_1258251317_o

XHOSKI SLAM & Exclusive Wine Sale

Sunday, November 15, 20:00

19:00 – 20:30 : ԽՈՍՔԻ SLAM

EVN 24 Hour Theatre, in collaboration with HAYP Pop Up Gallery, presents…
An exciting event for literary fans, urban lovers, rebel-spirits, or anyone just looking for some laughs, fun, and entertainment. “Useless Personal Protests” is a literary “slam”, or open-mic in which guests are invited to share their poetry or spoken word based on the theme “useless personal protests”. Any language allowed, open participation, performances should be up to three minutes… Performances will be accompanied by bongo drums played by Shant Kerbabian.

EVN Թատրոն 24 Ժամումն ու ՀԱՅՓ Փոպ Ափ պատկերասրահը հրավիրում են գրականության սիրահարներին, ապստամբական ոգի ունեցողներին և բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են զվարճալի և հետաքրքիր երեկո անց կացնե`լ, ելույթ ունենալու որևէ գրական ժանրում՝ պոեզիա, արձակ, կարճ պատմություն Խոսքի Slam միջոցառման ժամանակ: Բոլոր ելույթները պետք է լինեն մինչև երեք րոպե տևողությամբ և անօգուտ անձնական բողոք (Useless Personal Protests) թեմայի շուրջ: Կարող եք ընտրել Ձեր սիրած բանաստեղծությունը, գրական գործից որևէ հատված կամ կարող եք ներկայացնել Ձեր իսկ գրած աշխատանքները: Լեզվի սահմանափակում չկա: Շանթ Քերբաբյանի դհոլի հնչյունները կնվագակցեն ելույթ ունեցողներին:

20:30 – 21:00 : Talk with the artist | Հանդիպում արվեստագետի հետ

Following our poetry slam will be the chance to speak with “ENTER THROUGH THE SMOKE SHOP” artist, Sam Saga, who will briefly explain his thoughts and ideas behind his provocative protest signs. This will be an informal presentation in which we invite the audience to ask questions.

Մեր Խոսքի slam-ից հետո հնարավորություն կլինի զրուցել “ENTER THROUGH THE SMOKE SHOP-ի” արվեստագետ Սեմ Սագայի հետ, ով համառոտ կբացատրի իր ըմբոստ նշանների հետևում կանգնած մտքերն և գաղափարները։ Սա կլինի ոչ ֆորմալ ներկայացում, որտեղ մենք կհրավիրենք մասնակիցներին հարցեր տալ։

21:00 – 21:30 : Exclusive Wine Sale | Էքսկլյուզիվ գինու աճուրդ

To finish off the evening: an exclusive “Enter Through The Smoke Shop” wine presentation with limited edition, signed-by-the-artist wine bottles. What wine you ask? A unique made-in-Karabakh Khndoghni wine that is not available in stores (currently only available at In Vino). Make sure to get your bottle! Only 12 available (15,000 AMD each).

Եվ վերջռւմ ավարտելով երեկոն, կլինի Էքսկլյուզիվ “ENTER THROUGH THE SMOKE SHOP-ի” գինու շնորհանդես, նկարիչի կողմից ստորագրված շշերով: Ինչ գինի դուք կհարցնեք, Արցախում պատրաստված յուրահատուկ գինի, որը հասանելի չէ խանութներոմ (այժմ հասանելի է միայն Ին Վինոյում): Հասցրու՛ ձեռք բերել այս գինին: Վաճառվելու է միայն 12 շիշ (շշի գինը 15,000 դրամ):

FACEBOOK EVENT: CLICK HERE.